Descrierea campaniei:

 

Regulamentul oficial al promotiei “ABC – Castiga un sistem Void Acoustics Indigo – Home Theater 5.2 in valoare de 10.000 Euro

Campania “Castiga un sistem Void Acoustics Indigo – Home Theater 5.2 in valoare de 10.000 Euro” desfasurata in perioada 15.02-28.04.2021, este organizata de este SC ECS SERVICE 2008 SRL (“Organizatorul”) cu sediul in ARAD, str. Voluntarilor nr. 2, bloc R21, sc. A, ap. 86 cod postal 310157, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J02/1203/2008, CUI RO24143334, reprezentanta legal de domnul Endreffy Csaba Balazs, in calitate de Administrator.

In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

Art. 1. Oranizatorul

Organizatorul promotiei “ABC – Castiga un sistem Void Acoustics Indigo – Home Theater 5.2 in valoare de 10.000 Euro”, denumita in continuare “Promotia” este SC ECS SERVICE 2008 SRL (“Organizatorul”) societate comerciala din Romania, cu sediul in ARAD, str. Voluntarilor nr. 2, bloc R21, sc. A, ap. 86 cod postal 310157, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J02/1203/2008, CUI RO24143334.

Promotia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

Promotia este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor Void Acoustics comercializate de SC ECS SERVICE 2008 SRL pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Promotie) in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos.

Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site-ului www.voidacoustics.ro/regulament-promotie. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificarilor respective pe adresa www.voidacoustics.ro

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei

Campania se desfașoară exclusiv online pe www.voidacoustics.ro si pe social media (Facebook si Instagram).
Perioada de desfașurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”): Campania se desfașoară exclusiv online în perioada 15.02.2021 ora 07:00 până pe 28.04.2021 ora 24:00. Pentru ca promotia sa fie validata este necesar de un numar minim de 1200 de participanti. Extragerea si anuntarea publica a castigatorului se va face in data 30.04.2021 ora 14:00

Art. 3. Drept de participare

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 14 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil pe www.voidacoustics.ro.

Art. 4. Informatii privind produsele implicate in campanie

Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate pe site-ul www.voidacoustics.ro. Produsele comandate vor fi livrate in termen de 7-10 zile lucratoare de la confirmarea comenzii. Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.

Art. 5. Conditii generale

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

Toti clientii care achizitioneaza una dintre produsele participante la promotie vor fi inscris la tragerea la sorti pentru castigarea sistemului Void Acoustics Indigo – Home Theather 5.2 in valoare de 10.000 de euro. Cei care achizitioneaza pachetul de abonament + tricou beneficiaza de 2 inscrieri la tragerea la sorti astfel au sanse mai crescute de castig.

Anuntarea oficiala a castigatorului va avea loc in data 30.04.2021 ora 14:00. Castigatorul are 10 zile lucratoare la dispozitie pentru revendicarea primiului dupa aceasta data.

Sistemul Void Acoustics Indigo castigat va fi livrat si pus in functiune de tehnicianul firmei ECS Service 2008 SRL la locatia aleasa de castigator. Sistemul contine urmatoarale componente: 4 buc. Void Indigo 6 Pro (culoare gri RAL 9022), 2 buc. Void Indigo sub (culoare gri RAL 9022), 1 buc. Void Cyclon 55 (culoare gri RAL9022), un receiver AV de 9 canale cu Dolby Atmos si un amplificator de putere cu 4 canale.

Art.6. Limitarea raspunderii

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

 

Art. 7. Legislatie si Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul de participare/desfășurare a Campaniei se regăsește la sediul Organizatorului și este disponibil, gratuit, oricărui solicitant pe pagina de internet a campaniei- www.voidacoustics.ro/promo

Art. 9. Forta majora

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

Art. 10. Incetarea campaniei

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

Art. 11. Protectia datelor cu caracter personal
 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
 2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul personelor vizate);
 3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);
 4. d. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
 5. e. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
 6. f. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 7. g. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice ca isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Furnizori de servicii de curierat
 • Furnizorii produselor participante la Campanie
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)
Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Str. Voluntarilor, nr.2, bloc R21, sc. A, etaj 9, ap. 86, Arad, Romania.

E-mail: office@ecsservice.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Art. 12. Temei Legal

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 393/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, si legislația privind protecția persoanelor fizice în legatură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Anexa 1 – Produse participante:

Produsele participante in campania Castiga un sistem Void Acoustics Indigo – Home Theater 5.2 in valoare de 10.000 Euro” sunt:

 1. Abonament valabil pentru 3 evenimente outdoor marca ABC Events din vara anului 2021. Pretul abonamentului este de 119 RON.

Observatie: In cazul in care situatia epidemiologica nu permite organizarea evenimentelor outdoor marca ABC in vara anului 2021, abonamentul achizitionat ramane valabil pentru primile 3 evenimente ABC care vor putea fi organizate in conditii de siguranta!

 1. T-shirt ABC cu custom design special pentru aceasta promotie. Pretul tricoului este de 119 RON (nu include transportul prin curiarat)
 2. Pachet “JACKPOT” – include abonamentul pentru cele 3 evenimente marca ABC Events plus un tricou “Super-Duper ABC Events/ABC Sound Machine”. Pret pachet 189 RON